1

Considerations To Know About iphone 13 pro max

News Discuss 
Về khả năng quay Video clip 11 Professional max có tính năng Audio Zoom khi quay video. Digicam trước Có thêm chế độ selfie mới gọi là Slofile. Tính năng này sẽ sử dụng digicam TrueDepth 12MP để quay video selfie chuyển động chậm tại 120fps hoặc quay online video https://iphone-13-pro-max-c67899.therainblog.com/23724537/top-latest-five-iphone-13-pro-max-cũ-urban-news

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story