1

دستگاه تصفیه آّب - An Overview

News Discuss 
دو نوع روش تبادل یونی وجود دارد. اول تبادل یونی کاتیون که برای یون‌های با بار مثبت استفاده میشود. دوم تبادل یونی آنیونی که برای بار‌های الکتریکی منفی استفاده میشود. در مخازن تصفیه آب خانگی تیوپ مخزن قابل تعویض نمیباشد. چند مدل وارد شد که قابلیت تعویض تیوپ رو داشت https://topsocialplan.com/story14751220/5-essential-elements-for-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A2-%D8%A8

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story