1

معرفی مراکز فروش فرش ماشینی در تهران

News Discuss 
محمّدعلیخان عرض کرد علمای شهر در ملیک که مال ملک آرای مرحوم و او وقف نمودهاست حاضرند. هوا ابر شد باز افتادیم به راه خیابان بعد از ماه فروجک سرخه کلای خالصهاست که تیول محمّدعلیخان است. یک روز در قم حضرت امام بیمار شدند به دستور پزشکان مى بایست https://juliuse32r2.bloggactivo.com/10002365/آقای-فرش-شهر-فرش-از-مراکز-تخصصی-هایپرفرشها-هستند

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story