1

طراحي خانه موزه قطعات هنری و عکاسی بیان شده است. Snøhetta در سازماندهی

News Discuss 
طراحي خانه موزه قطعات هنری و عکاسی بیان شده است. Snøhetta در سازماندهی کلی طرح موزه مشارکت داشته است ، دست در دست هم با معماران Chatillon برای ارائه تجربه جدیدی از بازدیدکنندگان که می تواند برای تعداد زیادی از بازدیدکنندگان پذیرایی کند ، در حالی که به ویژگی های https://telegra.ph/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-10-24

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story